اجرای سومین دوره بازرسی های اداری از دفاتر شعب قضایی سراسر کشور

به گزارش وبلاگ بارسلونا، مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: در سومین دوره بازرسی های اداری که از دفاتر شعب قضایی سراسر کشور انجام شد، حدود 8 هزار شعبه در کشور مورد بازرسی نهاده شد و حدود 20 هزار کارمند حاضر در شعب سراسر کشور مورد بازرسی نهاده شدند.

اجرای سومین دوره بازرسی های اداری از دفاتر شعب قضایی سراسر کشور

به گزارش وبلاگ بارسلونا به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، وحید میرحسینی در این باره اضافه کرد: این بازرسی های اداری توسط 756 بازرس آشنا به کار و توانمند با ابلاغ رسمی و در قالب 252 هیئت بازرسی به صورت رسمی و میدانی در سراسر کشور انجام گرفت.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: در مسیر انجام بازرسی های اداری اقداماتی هم توسط هیئت های بازرسی انجام پذیرفت که از جمله آن تذکراتی بود که در محیط دفتر به عوامل دفتری جهت اصلاح کارها داده شده است. حدود 3 هزار تذکر برای مواردی که حین بازرسی اداری قابل اصلاح بود.

میرحسینی با اشاره به اینکه گروه هدف بر حسب وظایفی که در دفتر داشتند مورد بازرسی اداری نهاده شدند، بیان داشت: در حال حاضر برای هر کارمندی که در شعب قضایی است فایل اختصاصی در نظر گرفته شده است و کاملاً به اطلاعاتشان دسترسی داریم و بعلاوه اینکه نتایج این بازرسی های اداری را در جابجایی ها، تغییر سمت و ارتقای این کارکنان اعمال می کنیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن سه هزار تذکر بر حسب گزارشات تهیه شده است، حدود 3 هزار نفر از کارکنان در برنامه آموزش نهاده شدند، برای حدود 2 هزار و پانصد نفر از کارکنان به جهت انجام وظایف خوب پیشنهاد تشویق شده است، حدود 400 نفر دعوت به مصاحبه و تذکر شدند، پیشنهاد جابجایی حدود 300 نفر از کارکنان داده شده است و تعدادی از این کارکنان به هیئت تخلفات معرفی شدند و در نهایت حدود 600 نفر در برنامه بازرسی مجدد نهاده شدند.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه اذعان داشت: هدف از این بازرسی های اداری در واقع تنظیم فرایندهای دفاتر شعب، بهبود کیفیت خدمات، صفر شدن کارهای معوقه و پاسخگویی صحیح توام با احترام به مراجعان بوده است.

وی در ادامه اضافه کرد: دو کار عمده بعد از عملیات بازرسی های اداری انجام شده است. ابتدا اینکه کلیه معایب کارکنان بصورت مشروح به دادگستری های کشور ابلاغ شده است که این معایب را به توضیح بسته هایی که تهیه شده است دنبال و رفع نمایند. در شناسایی معایب موارد مهمی مورد توجه نهاده شد که اعم بودند از: برگ شماری و ثبت و حفظ اسناد مراجعان به دادگاه های قضایی در پرونده ها در وضعیت خوبی قرار داشت. هزینه های دادرسی و دریافت صحیح آن ابلاغ شده است که کنترل و نظارت های بیشتری صورت بگیرد. درخصوص معوق نبودن و بلا اقدام ننمودن پرونده ها تذکراتی داده شده است و همچنین بکارگیری کارکنان متخصص در پست های سازمانی به استان ها ابلاغ شده و مدیران باید نظارت نمایند. در تنظیم صورت جلسات و صحت اقدامات اجرای احکام دادورزها مواردی اعلام شد تا رعایت نمایند. اینکه کارکنان مجرب و توانمند در قسمت اجرا بکارگیری شوند در حال پیگیری می باشد تا بواسطه اینکه موضوع اجرا موضوع مهمی می باشد، احتمال خطا در آنجا را کاهش دهیم. در زمینه مشخص اوقات تهیه صورت جلسات دادگاه، متن احضاریه و اخطاریه ها، نوشتن صحیح تصمیم گیری های دادگاه، قرارها و آراء توسط منشی ها پیگیری مستمر و دقیقی داریم تا بصورت صحیح انجام گردد. در شعب نیز تذکراتی به بایگان ها داده شد تا پرونده ها و اوراق بدقت با نظم و ترتیب نگهداری گردد.

وحید میرحسینی با اشاره به اینکه علت بعضی از کوتاهی ها و ضعف ها را باید در سه نکته دید، عنوان نمود: بی دقتی و سهل انگاری در انجام وظایف، ضعف در مهارت و آموزش و البته حجم زیاد کار را به عنوان سومین علت برای بروز چنین مشکلاتی شناسایی نمودیم. در بازرسی های اداری که انجام شد، به این جمع بندی رسیدیم که افزایش سطح تحصیلات و آموزش نقش مهمی در درستی انجام صحیح وظایف داشته است. نکته بعدی میزان رضایت شغلی بود که تاثیر مهم و مستقیمی بر انجام صحیح وظایف داشته است.

وی اضافه کرد: در بازرسی های اداری که از مدیران دفاتر در سال های گذشته انجام دادیم با توجه به شاخص ها در شرایط بهتری قرار داریم. در بازرسی های اداری سال 96 امتیاز خیلی خوب کاهش پیدا نموده است که علت آن دقت بیشتر بازرسی ها بوده است و اینکه در بازرسی های اداری کمتر مسامحه شده است. لازم به ذکر است اشتغال مدیران در پست های سازمانی در دفاتر12% افزایش پیدا نموده است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه بیان داشت: از نتایج بازرسی های اداری استنباط می گردد همکاران خانم در انجام وظایف دفتری امتیاز خوبی کسب کردند و کارها را با دقت بیشتری انجام دادند و نکته مهم این است که شاخص ها نشان می دهد همکاران در شعب در کارشان خوب عمل کردند و این راستی آزمایی شده است.

وی اضافه کرد: در نظر سنجی هایی که از کارکنان انجام شده است، حدود 7 هزار نفر اعلام کردند بازرسی های اداری در رفتار و عملکرد آنان تاثیر داشته است، حدود 6500 نفر بازرسی های اداری را در کاهش زمان دادرسی موثر دانستند، حدود 5 هزار و 500 نفر انجام بازرسی های اداری را در کیفیت تصمیم گیری و بهبود خدمات و انجام وظایف موثر دانستند، حدود 5 هزار نفر از گروه های هدف اعلام کردند بازرسی های اداری موجب افزایش روحیه خدمت به مردم می گردد چون کار آنها دیده می گردد و مورد توجه قرار می گیرند و حدود 5 هزار نفر اعلام کردند درنحوه برخورد با مراجعان تاثیر داشته است.

میرحسینی گفت: در سال 97 با جدیت بدنبال اصلاح معایب بازرسی اداری سال 96 از کلیه استان ها و واحدهای قضایی هستیم و کارشناسان ما در نظارت و ارزشیابی بصورت منطقه ای و استانی موضوعات را آنالیز می نمایند و باید مجاب شوند ایرادات رفع شده است. در پاییز سال 97 هم کل ستاد دادگستری های کشور مورد بازرسی قرار می گیرند، چون واحدهای ستادی هم پشتیبان صف قرار دارند و برنامه درحال آماده سازی برای ابلاغ به کشور و واحدهای ستادی مرکز است.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه با اشاره به دو موضوع به جمع بندی پرداخت و گفت: هدف از بازرسی های اداری سالم سازی و کنترل فرایندهای دفاتر و وظایف در محیط دفاتر است و بدنبال انتقال تجربیات هستیم تا بخشی از ایرادات مرتفع گردد. نگاه، نگاه اصلاحی است و بدنبال مچ گیری نیستیم و از آن فاصله گرفتیم و به سمت اصلاح امور در پیش هستیم بواسطه اینکه رویکرد مهم معاونت منابع انسانی می باشد و این رویکرد باعث شده است موفق شویم نتایج و گزارشات را بصورت میدانی آنالیز کنیم.

وی اضافه کرد: نکته دوم این است که ما نسبت به اینکه مردم به کارنمودهای ما در مجموعه دستگاه قضایی اعتماد نمایند، تعهد بزرگی به مردم داریم. بخش مرتبط به ما در حوزه منابع انسانی و نظارت بر عملکرد کارکنان مخصوصاً در شعب دفاتر قضایی که نقطه تماس ما با مردم است با جدیت و حساسیت دنبال می گردد و مردم بدانند به نمایندگی از آنها در شعب حضور داریم و آنالیز می کنیم تا خدمات درست انجام گردد و نسبت به برخورد با ارباب رجوع بشدت حساس هستیم که البته برخوردها ارتقاء پیدا نموده است و قابل تقدیر است.

میرحسینی اطلاع داد: بازرسی های اداری برنامه ریزی شده و ادامه دارد و امیدواریم نتیجه آن ارائه خدمات خوب به مردم باشد. گزارش بازرسی های اداری هم منتشر شده و برای مسئولان محترم قضایی ارسال شده است تا در ساختار سازمانی با همبستگی و پیوستگی یاری کنیم اجرای خدمات خوب صورت بگیرد.

وی در ادامه گفت: با توجه به سخت بودن شرایط رسیدگی و حجم بالای پرونده ها، در واقع به یاری همکاران قضایی آمده ایم.

مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: ما حرکت نظارت کارکنان و بازرسی های اداری را رو به جلو می بینیم و دلیل بازرس اداریی به نمایندگی از مردم است و خدمتگذار مردم هستیم. وی اضافه کرد: کار بازرسی های اداری دوره سوم را با هدف سالم سازی دفاتر شعب قضایی سراسر کشور و اصلاح فرایندها با رویکرد انتقال تجارب دنبال کردیم.

میرحسینی در انتها از همکاری روسای کل دادگستری استان ها، معاونین منابع انسانی، روسای واحدهای قضایی، همکارانی که مورد بازرسی اداری نهاده شدند، بازرسان، مدیریت های نظارت کارکنان در استان ها تشکر و قدردانی کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "اجرای سومین دوره بازرسی های اداری از دفاتر شعب قضایی سراسر کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اجرای سومین دوره بازرسی های اداری از دفاتر شعب قضایی سراسر کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید