اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

به گزارش وبلاگ بارسلونا، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی را بیان کرد.

اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ بارسلونا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (چهارشنبه) نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد که متن کامل آن به توضیح زیر است:

لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شورا های حل اختلاف

مصوب جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/16 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/16 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، با استظهار به این که جریمه یا خسارت مذکور در تبصره 3 ماده 19 الحاقی موضوع ماده 4 مصوبه، باید توسط فردی پرداخت شود که با سوءنیت و بر خلاف قانون و یا شرع اقدام به چنین کاری کرده باشد، مصوبه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون مالی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون معین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1397/6/13

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/16 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

- با توجه به افزایش محدوده زمانی موضوع تبصره به تاریخ 1391/7/26 که منجر به توسعه دامنه شمول قانون شده، مصوبه مغایر اصل 73 قانون اساسی و نظر تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب جلسه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد که به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- در مصوبه با توجه به این که مقصود از مفاهیم بومی و کلان شهر به طور دقیق روشن نشده است، ابهام وجود دارد و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- اطلاق تبصره ماده 44 اصلاحی موضوع ماده واحده مصوب، نسبت به مواردی که برای افراد موضوع تبصره حقی ایجاد شده است، خلاف نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

- با توجه به اصلاحات صورت گرفته که مقرر شده عوارض محلی و بهای خدمات و ... وجوهی است که در چهارچوب قوانین و مقررات وصول می شوند و با عنایت به مفاد ماده 23 مصوبه که قوانین مرتبط با موارد و مرجع وضع عوارض را نسخ کرده است، از این حیث که تعیین نیست وضع عوارض و وصول آن توسط شهرداری ها بر اساس کدام قانون و مرجع باید صورت گیرد ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام در خصوص محتوای مصوبه اظهارنظر خواهد شد.

طرح ایجاد مناطق ویژه مالی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد اول نظریه سابق این شورا در خصوص مغایرت ماده واحده با اصل 85 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

2- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت مصوبه با اصل 75 قانون اساسی، به جهت عدم پیش بینی طریق جبران افزایش هزینه های عمومی ناشی از اجرای این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

3- در تبصره 5، از این جهت که تعیین نیست بهره مند شدن موارد مذکور از مالیات به نرخ صفر، به منزله اجرای قانون موجود است یا موارد آن قانون توسعه پیدا کرده است، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- پیرو نامه شماره 0101/99052 مورخ 1398/11/8 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در خصوص این مصوبه برطرف نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه های اجرائی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- در ماده 1، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است و پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 2، با وجود اصلاح به عمل آمده، مغایرت تبصره 2 این ماده با اصل 75 قانون اساسی، به علت توسعه نسبت به موارد مذکور در لایحه دولت، کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه اصلاح و تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

- ایراد سابق این شورا در خصوص ماده 28، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه مالی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1398/11/23 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اعلام نظر می شود:

1- علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد اول نظریه سابق این شورا در خصوص مغایرت بند 3 ماده واحده با اصل 85 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

2- پیرو نامه شماره 0101/99052 مورخ 1398/11/8 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در خصوص این مصوبه برطرف نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پیرو نامه شماره 0101/99052 مورخ 1398/11/8 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در خصوص این مصوبه برطرف نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

طرح معین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ پیرو نامه شماره 0101/99052 مورخ 1398/11/8 رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ایرادات سابق این هیأت در خصوص این مصوبه برطرف نشده و در نتیجه مغایرت این مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید